Geluk in de tuin

Geluk in de tuin komt niet vanzelf…

Er zijn natuurlijk een paar onmisbare zaken die bijdragen aan een fijne tuinbeleving, het gaat niet helemaal vanzelf, maar echt ingewikkeld is het ook niet.

Uw tuingeluk wordt voornamelijk bepaald door vier eenvoudige basisvoorwaarden. Als uw tuin voldoet aan deze voorwaarden, dan is de basis voor uw tuingeluk gelegd. Met een goed tuinontwerp en de juiste beplanting kan het alleen maar mooier worden, maar de verhoudingen tussen groen en harde materialen, de hoogteverschillen in beplanting en grondvlak, de mate van privacy en de onderhoudsvereiste zijn geluksbepalend.

Dit zijn aspecten die de basis vormen voor alle adviezen van Angela’s Tuinen, want het streven is altijd om te zorgen dat u blij wordt van uw tuin.

Heeft u een specifiek tuinprobleem dat uw tuingeluk in de weg staat? Neem dan contact op met Tuinontwerpstudio Angela’s Tuinen!