Vanuit de school bestond de wens om in het kader van het jubileumjaar 2017 het braakliggende terrein achter het Paviljoen een functie te geven. Hierbij is de gedachte uitgegaan naar een tuin, die niet alleen aantrekkelijk is om naar te kijken, maar ook voor meerdere vakken interessant is vanuit educatief oogpunt.

Met andere woorden, de tuin moet een verhaal gaan vertellen, het verhaal van het Fioretti College en haar leerlingen. De naam van de school biedt meteen het juiste aanknopingspunt voor de tuin, want een tuin gaat tenslotte voor een groot deel over bloemen, en de bloempjes, de Fioretti, van Franciscus van Assisi bieden de school inspiratie voor onderwijs gericht op mens, omgeving en natuur.

Om deze waarden van het Fioretti ook vorm te geven in de tuin is ervoor gekozen om bloemblaadjes als motief te kiezen voor het verdelen van de schooltuin in verschillende plantbedden, die allemaal een eigen invulling kunnen krijgen. Met dit concept kan de tuin in fases worden aangelegd en op termijn op eenvoudige wijze worden uitgebreid door simpelweg meer bloemblaadjes toe te voegen. De bedden kunnen deels verhoogd worden aangelegd.

Rondom de ovale bedden, komt een omlijsting van een meer natuurlijke aard, waarin de natuur wat meer haar eigen gang kan gaan en leerlingen van dichtbij kunnen kennismaken met meer spontane aspecten van de natuur. We denken hierbij aan een paddenpoel, een wilde bloemenweide en een deel met ruigtebeplanting aan de slootkant aan de voet van de dijk om de Ringvaart. Tevens wordt er gelegenheid geboden om met een klas aan het water te werken aan educatieve doelen.

Tot slot is er aandacht voor nutsgewassen. Zonder een arbeidsintensieve groentetuin te willen starten, willen we ook de kennismaking met voedselgewassen bieden. Hiervoor kan een klein voedselbos gebaseerd op de principes van permacultuur worden aangelegd met notenbomen, bessenstruiken, fruitbomen en eetbare onderbegroeiing. Daarnaast kunnen ook in de plantbedden voedselgewassen worden geteeld op een meer traditionele moestuinwijze.

Omdat de natuur nu eenmaal niet alleen bestaat uit flora, maar zeker ook uit fauna, willen we zoveel mogelijk gelegenheid creëren voor dieren om zich thuis te voelen in de schooltuin. Daarom denken we aan een takkenril, insectenhotels en een heesterborder met veel bessen voor de vogels.

De schooltuin biedt naast mogelijkheden voor de lessen biologie ook kansen voor de technische vakken en de kunstvakken. Er kunnen irrigatiesystemen worden ontworpen en gemaakt en de zeecontainer die is voorzien als opslagruimte kan creatief worden gedecoreerd.

Al met al een multifunctionele schooltuin dus…

Pin It on Pinterest

Share This